Kasinot suomalaisella lisenssillä voivat olla tulevaisuutta

Lukuaika: 6 minuuttia

Sisällysluettelo:

Tulevaisuudessa, eikä välttämättä edes kovin kaukana edessäpäin, voi olla mahdollista, että onlinepelien tuomasta jännityksestä nauttivat löytävät kaipaamansa kasinot suomalaisella lisenssillä. Tämä tarkoittaisi sitä, että Veikkauksen monopoliasema suomalaisilla rahapelimarkkinoilla purettaisiin ainakin osittain ja sen tilalle tulisi lisenssijärjestelmä. Lisenssijärjestelmä sallisi myös ulkomaiset rahapelitoimijat suomalaisilla markkinoilla edellyttäen vain sitä, että ne täyttävät luvan saamista koskevat ehdot.

Kasinot suomalaisella lisenssillä

Veikkauksen monopoliaseman purkaminen on alkanut näyttää varteenotettavalta vaihtoehdolta sen jälkeen, kun yhtiön toimitusjohtaja Olli Sarekoski kertoi Veikkauksen osavuosikatsauksen esipuheessaan, että yhtiön markkinaosuus digitaalisilla markkinoilla on pudonnut entisestään. Nyt se lähentelee jo kriittisenä pidettyä rajaa ja Veikkauksen markkinaosuus onlinepeleissä ei näytä olevan kasvusuhdanteessa – päinvastoin. Helsingin Sanomien haastatteluun ja artikkeliin tästä.

Toimitusjohtaja Sarekoski otti itse osavuosikatsauksen esipuheessa esille lisenssijärjestelmään siirtymisen. Se oli melkoinen yllätys ottaen huomioon, kuinka sitkeästi Veikkaus on pitänyt kiinni monopoliasemastaan. Niin sitkeästi, että se on kirjattu ikään kuin selviönä jopa nykyiseen hallitusohjelmaan. Tästä huolimatta siirtymä lisenssijärjestelmän voisi ehdottomasti olla eduksi kaikille osapuolille – sekä Veikkaukselle, ulkomaisille rahapeliyhtiöille että onlinevedonlyönnin parissa viihtyville pelaajille.

Edes osittaisen rahapelimonopolin purkamisen ja lupajärjestelmään siirtymisen myötä mahdollisuus löytää nettikasino suomalaisella lisenssillä muuttuisi todellisuudeksi ja pelaajien kannalta tämä tarkoittaisi laajempaa valikoimaa ja samalla lisää ehdottoman luotettavia palveluntarjoajia. Katsotaanpa seuraavaksi hieman tarkemmin, mistä koko tapahtumaketjussa ja lisenssijärjestelmässä oikeastaan onkaan kysymys.

Kasinot suomalaisella lisenssillä – Tilanteen taustat

Tämän hetkinen Veikkauksen asema digitaalisilla markkinoilla on suuri haaste yhtiölle. Mikäli Veikkaus pitäisi kiinni edelleen monopoliasemasta, se voi osoittautua jopa ylitsepääsemättömäksi haasteeksi. Tällä hetkellä Veikkauksen osuus digitaalisilla markkinoilla on 51 prosenttia, joka on 5 prosenttia pienempi verrattuna vuoden takaiseen. Tammikuulta kesäkuuhun Suomen digitaalinen rahapelimarkkina oli 520 miljoonaa euroa ja Veikkauksen osuus tästä oli 260 miljoonaa euroa. Loput markkinaosuudesta valuvat ulkomaisille peliyhtiöille, eli miltei puolet tuosta valtavasta summasta.

Lasku digitaalisilla markkinoilla on Veikkaukselle erityisen kriittistä siksi, että digitaalinen pelaaminen on rahapelaamisen ainoa alue, joka on kasvussa. Se, että juuri tällä alueella on kasvua, ei oikeastaan ole ihme, koska onlinevedonlyönnissä on jatkuvasti tarjolla uutta, tai vähintäänkin uudistuvia ominaisuuksia. Lisäksi onlinevedonlyönti on saatavilla käytännössä miltei kaikkialla – tarvitset vain nettiyhteyden.

Ajatus siitä, että yksi toimija suomalaisilla rahapelimarkkinoilla olisi jokaisen pelaajan tarpeita vastaava, tuntuukin auttamatta aikansa eläneeltä. Markkinoiden prosenttiosuudet kertovatkin yksioikoisesti sen, että tähän kysyntään olisi vastattava tarjoamalla kasinot suomalaisella lisenssillä.

Veikkauksen toimitusjohtaja Sarekoski huomauttaakin, että kansainvälisesti digitaalisen markkinan putoaminen kriittisenä pidetylle viidenkymmenen prosentin tasolle tai jopa sitä alemmas on johtanut yleensä toimenpiteisiin, joissa järjestelmämuutoksia on ryhdytty toteuttamaan. Hän painottaa, että Suomessa tulisi alkaa suunnitella kaiken rahapelaamisen ulottamista sääntelyn piiriin, eli siirtymää lisenssijärjestelmään.

Nettikasino suomalaisella lisenssillä – hyvät puolet

Suomalaisten pelaajien pelaamista ulkomaisilla nettikasinoilla ei ole kielletty. Kuitenkaan arpajaislain mukaan ulkomaiset yhtiöt eivät ole saaneet markkinoida toimintaansa suomalaisille, vaan markkinointioikeus on ollut ainoastaan Veikkauksella. Esimerkiksi suomalaisen rapkaksikko JVG:n ja Unibetin someyhteistyö joutui vuonna 2021 suurennuslasin alle. Tämä johtui juuri siitä, että Unibet on ulkomainen rahapeliyhtiö ja yhteistyössä se sai näkyvyyttä tavalla, joka oli kuluttajansuojalain mukaan hyvän tavan vastaista. Mikäli nettikasino suomalaisella lisenssillä on tulevaisuuttamme, myös tämänkaltainen uutinen tulee jäämään historiaan muistona rahapelimonopolista.

JVG:n ja Unibetin someyhteistyöstä nousseet otsikot eivät ole varsinaisesti harvinaisuus koskien ulkomaisten rahapelitoimijoiden mainostamisen laittomuutta. Samaan sortuvat esimerkiksi monet sosiaalisen median vaikuttajat. Koska sosiaalinen media on kiistatta keskeinen osa nykyihmisen elämää, lainsäädäntö tuntuu nykyisin pikemmin taistelulta tuulimyllyjä vastaan. Millaisilla resursseilla sosiaalista mediaa valvottaisi niin laaja-alaisesti, että jokainen laittomuus tulisi kirjatuksi? Ja onko se edes tarkoituksenmukaista?

Markkinointikiellon lisäksi ulkomaisia rahapeliyhtiöitä koskee se, että ne eivät ole suomalaisten rahapeliviranomaisten valvonnassa. Lisenssimallin myötä toiminta Suomessa edellyttäisi tätä valvontaa. Pelaajan kannalta on selvää, että tämä merkitsisi sitä, että ulkomaiset rahapelejä tarjoavat yhtiöt olisi myös todettu viranomaisten taholta luotettaviksi. Näin pelaajan ei tarvitse käyttää aikaansa puntaroidakseen sivuston luotettavuutta, sillä puntaroinnin ovat tehneet etukäteen asiaan perehtyneet virkamiehet. Pelaaja voikin vain nauttia, kun kasinot suomalaisella lisenssillä tarjoavat enemmän jännittävää pelattavaa. Nettikasino suomalaisella lisenssillä myös maksaa veronsa Suomeen.

Tärkeä asia onlinevedonlyönnin parissa viihtyvän muistilistalle on katsoa aina, mistä maasta kullekin peliyhtiölle on lisenssi myönnetty. Miksikö? No siksi, että kyseinen informaatio kertoo pelaajalle sen, pitääkö hänen luovuttaa osa voitoistaan verottajalle. Verovapaat nettikasinot ovat toimijoita, jotka tarjoavat voitot puhtaana käteen. Tärkeä kuitenkin on huomioida, että vain EU:n sisäisillä pelisivustoilla kaikki voitot ovat varmasti verovapaita. Uutta nettikasinoa valitessa kannattaa siis tarkistaa, missä maassa sille on myönnetty lisenssi ja lisäksi se, missä maassa itse peliyritys on rekisteröity.

Lisenssijärjestelmä huolehtii pelaajan eduista

Monopoliaseman vahvuudeksi ja hyödyksi on nähty, että se ehkäisee pelihaittoja. Käytännössä asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. On nimittäin niin, että toimiakseen pelihaittojen estäjänä ja ennaltaehkäisijänä monopoliaseman tulisi olla hyvin kattava. Näin ei kuitenkaan Veikkauksen kohdalla ole tapahtunut, koska miltei puolet markkinaosuudesta valuu ulkomaisille toimijoille, joiden linja pelihaittojen ehkäisyn suhteen ei välttämättä ole Suomen linjaa vastaava.

On itse asiassa saattanut käydä jopa niin, että Veikkauksen lamaantunut digitaalisen pelaamisen kasvu johtuu osittain juuri viime vuosina käyttöön otetuista pelaamisen haittoja vähentävistä rajoituksista. Tällainen on ollut esimerkiksi totaalitappioraja. Tämä tarina jo sen kertookin, että pelihaittojen ehkäisyn rakentaminen yhden yhtiön monopoliasemalle ei välttämättä aina toimi. Lisenssijärjestelmän avulla vastaavia toimenpiteitä on myös mahdollista ottaa käyttöön riittävän tiukkojen lupaehtojen avulla. Toki myös sen kautta on mahdollisuus ja vaara mennä ojasta allikkoon – liian rajoittavat lupaehdot saattavat tarjota luvattomille toimijoille jalansijaa markkinoilla.

Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että onlinevedonlyöntiä harrastavalta ajatus siirtymisestä lisenssijärjestelmään saattaa saada kannatusta. Suhtautuminen riippuu varmasti suurelta osin siitä, kuinka vapaat kädet pelaaja haluaa ja onko hän valmis käyttämään aikaansa esimerkiksi erilaisten yhtiöiden luotettavuuden ja turvallisuuden arviointiin.

Lupahakumenettelyn seurauksena suomalaisilla markkinoilla toimiva rahapeliyhtiö on epäilemättä tarkan syynin läpikäynyt toimija ja lisenssinsä ansainnut. Kun tarjolla ovat monet kasinot suomalaisella lisenssillä, niiden tarjonnasta löytää varmasti omansa ja vastaavasti nettikasinot ilman suomalaista lisenssiä eivät välttämättä ole ensisijainen kohde jännityksen ja viihteen hakuun. Lisenssijärjestelmä myös yhdenmukaistaisi erilaisia peliyhtiöitä samojen ehtojen kautta. Ja mitä ongelmapelaamiseen tulee; esimerkiksi Ruotsissa on käytössä Spelpaus-palvelu, joka on kehitetty haittapelaamisen hallintaan. Mikseipä vastaavanlainen toimisi Suomessakin ja olisi yhteensovitettavissa juuri lisenssijärjestelmään siirtymisen kanssa?

Ruotsissa lisenssijärjestelmä on jo käytössä

Myös Ruotsissa on ollut rahapeliyhtiöiden monopoli, joka jakautui kahtaalle. Monopoliasemasta nauttivat valtion omistama Svenska Spel ja ravipelejä tarjoavat Trav och Galopp- yhtiö, eli ATG. Lisenssijärjestelmä kuitenkin tuli monopolin tilalle vuoden 2019 alussa. Tuolloin Ruotsissa oltiin hiukan samassa tilanteessa, kuin mihin Veikkaus on nyt Suomessa ajautunut; ulkomaiset rahapeliyhtiöt olivat kasvattaneet suosiotaan. Naapurissa lisenssijärjestelmään siirryttiin kuitenkin vaiheessa, jossa Svenska Spelin markkinaosuus oli vielä vahva. Yhtiö nauttiikin yhä edelleen vahvasta asemasta digitaalisilla markkinoilla. Kenties tämä fakta antaa pontta myös Suomelle tehdä ratkaisuja rahapelimonopolin purkamisen suhteen. Siihen on joka tapauksessa varauduttava, että siirtymä tulee ottamaan aikansa.

Ainoastaan ulkomaisten peliyhtiöiden kasvu ruotsalaisten pelaajien keskuudessa ei ollut ainoa syy lisenssijärjestelmään siirtymiselle. Toinen olennainen syy oli nimittäin se, että naapurimme monopolijärjestelmä ei ollut täysin sellainen kuin EU-lainsäädäntö edellyttää sen olevan. Huolimatta monopolin purkamisesta Svenska Spelilla on edelleen yksinoikeus arvopelikoneisiin Ruotsissa. Se vielä mainittakoon, että monopolin purkauduttua sekä Svenska Spel että ravipeliyhtiö ATG ovat myös velvollisia maksamaan 18 prosenttia peliveroa. Sama pelivero koskee kaikkia ruotsalaisilla rahapelimarkkinoilla toimivia yrityksiä, joille on myönnetty toimilupa.

Ruotsin lisenssijärjestelmän yksityiskohtia

Tulevaisuudessa Ruotsissa kasinoiden toimintaan tulee vaikuttamaan se, että muiden, kuin ruotsalaisen lisenssin omaavien kasinoiden toiminta tulee olemaan täysin kiellettyä. Vastaavaa on itse asiassa kaavailtu myös Suomessa, mutta tarkoituksena täällä on ollut säilyttää Veikkauksen monopoli. Tällainen muutos asettaisi esimerkiksi Pay n Play- kasinoiden tulevaisuuden täysin vaakalaudalle. Pay n Play- kasino on kasino ilman rekisteröitymistä – näin karkeasti kuvaten.

Vielä muutamia seikkoja ruotsalaisesta lisenssijärjestelmästä:

  • pelaajan on aina tunnistauduttava esimerkiksi joko BankID:lla tai verkkopankkitunnuksilla. Edellä mainitut Pay n Play-kasinot pysyvät Ruotsissa voimissaan, koska juuri ne edellyttävät tunnistautumista, mutta eivät rekisteröityä pelaajatunnusta.
  • ruotsalaisen lisenssin omaavalla kasinolla laskulle pelaaminen ei ole mahdollista.
  • bonusjärjestelmää on rajattu: kasino saa tarjota asiakkaalleen ainoastaan yhden bonuksen. Linjauksen tavoitteena on pelihaittojen ehkäisy, sillä juuri pelaamisen ongelmista kärsivät usein koukuttavat bonusjärjestelmän etuihin.
  • aloittaessaan uuden pelaajan tulee määrittää talletusraja alkavalle jaksolle. Tämänkin linjauksen tarkoitus on lisätä pelaamisen ja rahankäytön hallintaa.
  • pelaajalla on valtuudet sulkea pelitilinsä, mutta myös kaikki muut tilit kansallisen sulkujärjestelmän kautta. Lisäksi pelaaja voi estää myös kaiken vedonlyöntiä koskevan markkinoinnin. Tämä on konkreettisin pelihaittoja koskeva toimenpide. Kun pelaaminen ruotsalaista lisenssiä omaamattomille vedonlyöntisivuille on estetty, pelaaminen ei ole käytännössä verkossa mahdollista enää lainkaan.

Edelliset ruotsalaisen lisenssijärjestelmän esimerkit osoittavatkin, että käytännössä rahapelien monopoli ei todellakaan ole ainut varteenotettava pelihaittoja ehkäisevä keino. Ruotsissa välineitä on keksitty runsaasti ihan lisenssijärjestelmänkin kanssa yhteensovitettaviksi.

Tulevaisuudessa on mielenkiintoista nähdä, tulevatko Suomen ja Ruotsin käytännön rahapelaamisen säätelyssä lähentymään toisiaan ja jos, niin millä tavoin. Se ainakin näyttää nyt hyvin todennäköiseltä, että Veikkauksen toimitusjohtajan toiveeseen on vastattava.

Poliitikot avainasemassa

Veikkauksen monopoliaseman purkaminen ja lisenssijärjestelmään siirtyminen olisi tietysti poliittinen päätös. Tästä syystä toimitusjohtaja Olli Sarekoski varmasti nostikin kissan pöydälle juuri tällaisessa ajankohdassa – eduskuntavaalit ovat tulossa ensi keväänä. Niiden jälkeen uuden hallituksen olisi mahdollista ottaa asialistalleen monopolista lisenssijärjestelmään siirtyminen.

Todennäköistä on, että koska Veikkauksen monopoliasema on jo kirjattu tämänhetkisen hallituksen ohjelmaan, sitä tuskin täysin tultaisiin purkamaan. Mikäli lisenssijärjestelmä tulisi, se luultavasti koskettaisikin juuri digitaalista rahapelaamista. Nähtäväksi jää, ketkä tätä keskustelua seuraavassa hallituksessa tulevat käymään.

Olennainen keskustelunaihe on varmasti myös se, millä tavalla suomalaista rahapelituottoa ja siitä kertyviä veroja käytetään. Esimerkiksi Ruotsissa ne siirretään valtion budjettiin yleiskatteellisina tuottoina. Suomi on siten erilainen maa, että Veikkauksen tuottoja on käytetty esimerkiksi erilaisten järjestöjen toiminnan rahoittamiseen ja tukemiseen. Tästä syystä järjestöille pitäisikin keksiä nykyiset tulonlähteet korvaava taho. Faktaa on kuitenkin sekin, että Veikkauksen tuloksen laskiessa järjestöt tulevat olemaan Suomessa auttamatta ahdingossa.

Kuten edellä kuvattu Ruotsin esimerkki osoittaa, eri maat voivat tehdä myös omanlaistaan hienosäätöä siinä, millaisin ehdoin peliyhtiöille lisenssejä myönnetään. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna useampi nettikasino suomalaisella lisenssillä joka tapauksessa tarkoittaisi kattavampaa valikoimaa. Eri asia sitten on, seuraisiko Suomi Ruotsin linjaa ja estäisi pelaamisen muiden, kuin Ruotsissa toimiluvat saaneiden peliyhtiöiden sivuilla. Ehkä tähän ei tarjonnan laajentuessa tarvitsisi edes syventyä.